Punkty obsługi bezrobotnych

 

”PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA”

AKTYWIZACJA – MOTYWACJA – PRACA

 

REALIZATOR:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.)

Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

tel.: 74/ 648 04 12, faks:  74/ 648 04 17, e-mail: darr@darr.pl

 

Koordynator / Opiekun uczestników na terenie powiatu (kontakt od 10.00-15.00) :

Powiat zgorzelecki:

Jowita Banaś

tel.: 607 957 800, e -mail: jowita.banas@darr.pl

Powiatu wołowski:

Anna Pielich

tel.: 663 425 007, e -mail: anna.pielich@darr.pl

Powiatu lubiński:

Agnieszka Kopcińska

tel.: 607 953 800, e -mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl

Powiatu ząbkowicki:

Małgorzata Rogoża

tel.: 665 119 123, e -mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

Przedmiotem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, mająca na celu doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia.

 

Miejscem obsługi uczestników działań aktywizacyjnych na terenie czterech powiatów są biura mieszczące się pod adresem:

Punkt Obsługi Bezrobotnych w Zgorzelcu

Ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12, 59-900 Zgorzelec

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00

tel.: 607 925 800, e-mail: zgorzelec@darr.pl

Punkt Obsługi Bezrobotnych w Wołowie

Ul. Rynek 25, 56-100 Wołów

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00

tel.: 607 296 800, e-mail: wolow@darr.pl

Punkt Obsługi Bezrobotnych w Lubinie

Ul. Składowa 1, 59-300 Lubin

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00

tel.: 607 493 800, e-mail: lubin@darr.pl

Punkt Obsługi Bezrobotnych w Ząbkowicach Śląskich

Ul. Kolejowa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00

tel.: 607 694 800, e-mail: zabkowice@darr.pl

 

Partnerstwo 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Projekt "Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia" jest realizowany w oparciu o kontrakt
zawarty pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.