O projekcie

26 lutego br. (w drodze wygranego postępowania przetargowego) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała z Województwem Dolnośląskim kontrakt na świadczenie działań aktywizacyjnych mających na celu podjęcie i utrzymanie przez osoby bezrobotne  pracy lub działalności gospodarczej.

Projekt, w ramach którego wsparciem zostanie objętych 1510 osób, realizowany jest zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dającymi publicznym służbom zatrudnienia możliwość kontraktowania usług aktywizacji zawodowej na rynku komercyjnym.

1510 uczestników projektu pochodzi z 4 powiatów województwa dolnośląskiego:

Powiat Zgorzelecki – 308 osób

Powiat Lubiński – 404 osoby

Powiat Wołowski – 341 osób

Powiat Ząbkowicki – 457 osób

Jednym z ważniejszych elementów warunkującym osiągnięcie zakładanych celów projektu jest stała, oparta na partnerstwie współpraca z kluczowymi dla rynku pracy instytucjami i pracodawcami.

PROCES REALIZACJI USŁUGI:

 

REALIZACJA DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH

Na podstawie indywidualnej diagnozy każdego z Uczestników zaplanowany zostanie pakiet działań aktywizacyjnych mających na celu podjęcie i utrzymanie zatrudnienia w tym:

  • zmotywowanie Uczestników do aktywnego uczestnictwa w projekcie i do poszukiwania pracy,
  • podniesienie umiejętności zawodowych,
  • podniesienie umiejętności społecznych;
  • ograniczenie problemów emocjonalnych mogących utrudniać podjęcie pracy,
  • wzrost umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy,
  • eliminację/ograniczenie negatywnego wpływu barier środowiskowych w podejmowaniu pracy,
  • wzrost doświadczenia zawodowego,
  • wprowadzenie na nowo osób bezrobotnych w „rytm pracy”,
  • ułatwienie adaptacji danej osoby w nowym miejscu pracy.

 

Partnerstwo 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Projekt "Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia" jest realizowany w oparciu o kontrakt
zawarty pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.