Dodatek motywacyjny

Przyznawanie i wypłaty dodatku motywacyjnego uczestnikom projektu

„Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia” Aktywizacja-Motywacja-Praca.

 

 

Szanowni Państwo

 

Niniejszym informujemy, że zbliża się końcowy terminy wypłacania dodatków motywacyjnych.

1. Dodatek miesięczny  otrzymają wyłącznie uczestnicy projektu którzy podpiszą umowę o pracę lub umowę zlecenia najpóźniej do 5 maja 2016 roku i po przepracowaniu 14 dni dostarczą wniosek o wypłatę dodatku wraz z kopią umowy oraz oświadczeniem pracodawcy do 25 maja 2016 r.

2. Wniosek o wypłatę dodatku po 3 miesiącach zatrudnienia można składać najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2016.

3. Wniosek o wypłatę dodatku po 6 miesiącach zatrudnienia można składać najpóźniej do dnia 7 listopada 2016.

 

Wnioski złożone po ww. terminach nie będą rozpatrywane i dodatki motywacyjne nie będą wypłacane.

 

Mając na uwadze cel główny projektu, którym jest aktywizacja zawodowa osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Realizator projektu) postanowiła wdrożyć program motywacyjny, w ramach którego będzie przyznawać i wypłacać dodatek motywacyjny zgodnie z  zasadami określonymi w  Regulaminie.

Osobami uprawnionymi do otrzymania dodatku motywacyjnego są uczestnicy projektu - osoby bezrobotne, skierowane do udziału w projekcie przez Powiatowe Urzędy Pracy w Lubinie, Wołowie, Ząbkowicach Śl. i Zgorzelcu, zgłaszające się do Punktów Obsługi Bezrobotnych (zwany dalej POB).

Dodatek motywacyjny zostanie przyznany tym spośród uczestników projektu, którzy w wyniku wsparcia udzielonego im w ramach projektu, z własnej inicjatywy podejmą i utrzymają zatrudnienie spełniające warunki odpowiedniej pracy.

 

Do pobrania:

Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę

Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu na umowę zlecenie

Regulamin przyznawania i wypłaty Dodatku motywacyjnego/Pakietu motywacyjnego

 

Pozostałe dokumenty są do pobrania w Punktach Obsługi Bezrobotnych.

Informacji na temat dodatku motywacyjnego udzielają koordynatorzy poszczególnych powiatów.

Partnerstwo 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Projekt "Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia" jest realizowany w oparciu o kontrakt
zawarty pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.