Dla pracodawców

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność  poinformować, iż realizuje usługę wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia. Aktywizacja – Motywacja - Praca”. Założeniem projektu jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W związku z powyższym chcielibyśmy zachęcić pracodawców,  instytucje,  jednostki samorządowe do zatrudnienia Uczestników  naszego projektu  w ramach umowy o pracę /umowy zlecenia jako pracowników/zleceniobiorców.

Kto może zostać Państwa pracownikiem:

Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne zamieszkałe w powiecie ząbkowickim, lubińskim, wołowskim i zgorzeleckim.

Każda z osób posiada profil kompetencji  przygotowany przez doradcę zawodowego, określający szczegółowo jej potencjał kwalifikacyjno- osobowościowy .

W ramach realizacji usługi oferujemy Państwu w związku z zatrudnieniem naszego Uczestnika wymierne korzyści organizacyjne i ekonomiczne:

ORGANIZACYJNE:

  • dobór odpowiedniego kandydata  do potrzeb Państwa firmy – dysponujemy  PORTFOLIO z opisem kompetencji społeczno - zawodowych – gwarantuje  to Państwu  oszczędność czasu przy doborze pracowników oraz optymalny dobór kandydatów,
  • proponujemy możliwość pełnego przygotowania spotkania  rekrutacyjnego z kandydatem do pracy prowadzonego przy współudziale doradcy zawodowego/pośrednika pracy - gwarantuje  to Państwu  oszczędność czasu przy doborze pracowników, optymalny dobór kandydatów

EKONOMICZNE:

  • pokrycie kosztów szkolenia zawodowego odpowiedniego do  stanowiska  pracy, jeśli szkolenie zagwarantuje co najmniej trzymiesięczne zatrudnienie uczestnika na umowę o pracę lub umowę zlecenie - gwarantuje to Państwu  dopasowanie  kwalifikacji do wymagań stanowiska pracy,
  • pokrycie kosztów  treningu pracy prowadzącego  do adaptacji  zawodowej uczestnika w miejscu pracy - gwarantuje to Państwu  pokrycie kosztu m.in. instruktażu stanowiskowego, przygotowania pracownika na zastępstwo itp.
  • inne wsparcie w zależności od indywidualnych uzgodnień,  którego efektem będzie zatrudnienie uczestnika projektu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w obszarze realizacji usług aktywizacji, prosimy o kontakt  pod nr tel. 74 64 80 411, 607 755 900.

Załączamy ankietę dotyczącą stanowisk zawodowych, za pomocą której możecie Państwo zgłaszać oferty pracy,  wskazując stanowiska proponowane dla uczestników projektu.

 

Ankieta dla pracodawcy – oferta pracy

Wypełnij ankietę online

 

Partnerstwo 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Projekt "Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia" jest realizowany w oparciu o kontrakt
zawarty pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.