Aktualności

Konferencja "Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia" współdziałanie dolnośląskich pracodawców i instytucji rynku pracy - 3 lipca 2015 r.
02.07.2015

W dniu 3 lipca 2015 r. odbyła się we Wrocławiu Konferencja pt. „Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia” współdziałanie dolnośląskich pracodawców i instytucji rynku pracy.

Konferencja  wzięło udział blisko stu przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, pracodawców oraz partnerów projektu (m.in. Agencje Zatrudnienia, Specjalne Strefy Ekonomiczne, Związki Pracodawców, Izby Gospodarcze, Agencje Rozwoju Regionalnego).

Podczas konferencji, (której program jest do pobrania)  poza omówieniem kluczowych kwestii związanych z zaproponowaną metodyką realizacji projektu, poruszone zostały również aktualne i istotne dla rynku pracy, pracodawców oraz aktywizacji zawodowej zagadnienia i tematy.

Między innymi omówiono:

  • planowane działania w zakresie wsparcia pracodawców w ramach RPO WD;
  • możliwości kontraktowania usług aktywizacji zawodowej w myśl zapisów nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • finansowanie działań rozwojowych obejmujących pracowników przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020;
  • korzyści z budowy partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze aktywizacji  osób bezrobotnych w oparciu o  doświadczenia krajowe i zagraniczne;

ponadto przedstawiono ofertę Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. skierowaną do pracodawców.

Konferencja była również okazją do pierwszego spotkania firm i instytucji wchodzących w skład partnerstwa na rzecz zatrudnienia.

Podczas konferencji gościliśmy:

Pana Andrzeja Kosióra – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Panią Monikę Kwil-Skrzypińską – Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Pana Pawła Zduna – Naczelnika Wydziału Zarządzania EFS w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pana Krzysztofa Kusiaka - Wiceprezesa Zarządu ARP Venture oraz Pana Mirosława Proppe - Eksperta KPMG w Polsce, szefa zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej.

Metodykę realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia” (Aktywizacja – Motywacja – Praca) omówiła Pani Mariola Stanisławczyk, Kierownik Centrum Projektów Rozwoju Regionalnego w DARR S.A.

Konferencję prowadził Pan Artur Sawrycz – Kierownik Projektu, Wiceprezes Zarządu DARR S.A.

Galeria

Program konferencji

List Pana Ministra Jacka Męciny

« powrót

Partnerstwo 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Projekt "Partnerstwo na rzecz Zatrudnienia" jest realizowany w oparciu o kontrakt
zawarty pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.